For min del handler julen om å koble av og få noen flotte naturopplevelser, for ellers i året er det liten tvil om at det er svært hektisk i hverdagen.

Utfordrende tider

Jeg vet at mange gleder seg til jul, men det er også mange som bekymrer seg over egen økonomi. Renta stiger, strømregningene er drøye, matvarer er dyrt og jobbmarkedet er heller ikke bare enkelt. Med en kostbar julefeiring på toppen er det en del som sliter. Som banksjef er mitt entydige råd å ta grep før det går for langt. Avtaler du et møte med en av våre rådgivere kan du få oversikt over økonomien. Et godt overblikk og god planlegging er avgjørende for å se hva du kan gjøre for å lette situasjonen.

Større og sterkere, men fortsatt lokal

For Larvikbanken har 2022 vært et begivenhetsrikt år. Det mest spennende er etter mitt skjønn intensjonsavtalen vi har signert med Andebu Sparebank og Skagerrak Sparebank om fusjon av de tre bankene. Jeg ønsker at vi lykkes med dette, for det vil gi oss muligheten til å fortsette å være en nokså liten bank samtidig som vi får langt større løfteevne – særlig i bedriftsmarkedet. Kravene til små banker er adskillig tøffere i dag enn tidligere, og vi må sørge for å være godt skodd for fremtiden. Bankene vi skal fusjonere med er også i Eika-alliansen, og vi er svært like med tanke på kultur og måte å jobbe på. En større og sterkere bank skaper mange muligheter – både lokale arbeidsplasser og sterkere fagmiljøer. For min del er det også vesentlig at vi fortsatt skal tilby kostnadsfri personlig rådgivning for å sette folk i stand til å ta gode valg for sin egen økonomi.

Gaver til lokalsamfunnet

Jeg er stolt av at vi har gitt gaver og bidratt til små og store prosjekter gjennom året. Dersom fusjonen av de tre bankene blir en realitet, vil det også bli etablert en stiftelse. Dette gjør at vi kan gi langt større gaver til tilbake til lokalsamfunnet i Larvik enn hva vi kan i dag. Dette gleder jeg meg til!

God utvikling

Avdelingene våre i Tønsberg, Horten og Holmestrand har vært i god utvikling det siste året. Disse er viktige bidragsytere til bankens resultater. Vi er stolte av arbeidet som gjøres, og det er liten tvil om at konseptet vårt tas godt imot også utenfor Larviks kommunegrenser.

Ta vare på hverandre!

Tiden vi har foran oss kan synes usikker, men jeg har tro på ivaretakelsen og utviklingen av det varme lokalsamfunnet. Se hverandre og sett pris på de små tingene som skaper glede. Alt trenger ikke å koste så mye. Husk at et smil eller en god klem er gratis.

 

Med ønske om en fin jul,

Joachim Steinsett
Adm. banksjef