Slik gjør du for å bestille nytt bankkort eller ny bank-ID:

1) Logg deg inn i nettbanken. Dette kan du gjøre så sant du har bank-ID brikke eller bank-ID på mobiltelefonen. Har du ikke det, må du ringe oss på tlf. 33 11 28 00.
2) Velg "Post" i menyen til venstre
3) Velg "Melding til bank"
4) Fyll inn feltene i skjemaet og beskriv hva du trenger
5) Bekreft innsendelsen av informasjonen slik det fremgår av skjermen