Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup, og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no)

Besvarelsen tar 8-10 minutter, og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1.000,-. Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden.

Du mottar e-posten dersom:

  • Du er i alderen 18-79 år,
  • Har minst 3 000 kr i engasjement (absoluttverdi av innskudd + lån) i banken, og har
  • Bevegelse på konto siste måned.