Kvinner i Finans Charter er et frivillig tiltak for å bidra til bedre kjønnsbalanse i finansnæringen. 

Turid Solvang og Alexandra Morris tok initiativ til å tilpasse Kvinner i Finans Charter fra det engelske Women in Finance Charter. WIFC ble opprettet i kjølvannet av anbefalingene fra den engelske produktivitetskommisjonen "Lord Davies Review" om å øke kvinneandelen i ledende stillinger generelt i næringslivet.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, VFF og VPFF, og driftes av FutureBoards AS.

De som signerer Kvinner i Finans Charter viser tydelig at de tror på det forskningen sier, at flere kvinner i ledende posisjoner bidrar til større produktivitet og lønnsomhet, og setter seg konkrete mål på lik linje med andre strategiske målsettinger. Å innlemme måloppnåelse i beregningen av godtgjørelsen bidrar til at dette tas på alvor.

Resultatene fra Women in Finance Charter i Storbritannia viser at dette tiltaket virker. I løpet av få år (2016) har over 400 selskaper med nær en million ansatte signert charteret og omlag 2/3 har notert framgang.

Flere selskaper har signert og forpliktet seg til handling gjennom Charterets fire prinsipper;

  • sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå
  • ha én person på ledernivå med dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet
  • publisere status og utvikling offentlig underveis
  • ha en ambisjon om å linke godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene

Larvikbanken melder om følgende status:

Mål for kjønnsbalanse i ledergruppen (ledernivå 1 (dvs. adm.dir./konsernsjef) og ledernivå 2:

Andel kvinner:

Pr. 31.12.2023: 43 %
Mål pr. 31.12.2024: 50 %

Andel menn:

Pr. 31.12.2023: 57 %
Mål pr. 31.12.2024: 50 %

Initiativer selskapet har tatt for å bedre/opprettholde kjønnsbalansen: 
Siste 12 måneder har ledergruppen blitt utvidet med to kvinner og en mann. Ser positive effekter som følge av bedre kjønnsbalanse.

Bankens skal fusjonere. Kvinner i finans Charter er inntatt som en del av intensjonsavtalen for den nye banken med målsetting om 50/50 fordeling mellom kvinner og menn i ledelsen. Kjønnsbalansen har vært en del av prinsippene for intern rekruttering til lederstillinger.