Bankene slår seg sammen for å styrke vårt engasjement for vekst og utvikling i lokalsamfunnene. Vi skal tilby deg bedre banktjenester, støtte næringsutvikling og gi gaver til kultur, idrett og veldedige formål, og på den måten bidra til at det er godt å bo og drive næringsvirksomhet i våre lokalsamfunn.

Samme lokalkontor og rådgiver

Du vil ha det samme lokalet å forholde deg til i Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand, og de samme måtene å kontakte banken på. I tillegg kan du benytte et av våre 12 kontorer fra Arendal til Holmestrand. Du beholder også samme rådgiver, samme kontonummer og bank- og kredittkort vil fungere som normalt. Rådgiverne vil ha samme telefonnummer, men få ny epostadresse. E-post sendt til gammel e-post blir rutet til ny e-postadresse. Kortene dine fornyes med ny logo ved kortets utløpsdato.

Siden både Andebu Sparebank og Skagerrak Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen, vil produktene og de tekniske løsningene for deg som kunde være like etter fusjonen. Banksammenslåing er en innviklet prosess, som tar lang tid. Det handler aller mest om at vi bruker mye tid på å sørge for at kundenes sikkerhet og systemer blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Synlige endringer

Den 1. februar gjennomføres den juridiske fusjonen. Da opphører Larvikbanken å eksistere som egen virksomhet. For deg som kunde vil alt stort sett være som før, men du vil se noen endringer, blant annet:

  • Vi bytter skilt på fasaden.
  • Logoen i nettbank vil endres til Skagerrak Sparebank.
  • På kvittering fra minibanken vil det stå Skagerrak Sparebank.
  • Skagerrak Sparebank vil også stå på dine forsikringsdokumenter.
  • Nettsidens logo vil endres fra Larvikbanken til Skagerrak Sparebank.

Det jobbes nå med å utvikle en felles produktstruktur for de tre bankene. Eventuelle endringer som omfatter dine kundeforhold, vil bli varslet i god tid. Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine bank- og forsikringsforhold. Mobilbanken vil fortsatt hete Larvikbanken frem til mai 2024, men nettbanken finner du på www.skagerraksparebank.no,  der finner du en egen innlogging for «Larvikbanken-kunder» fram til mai 2024.

Vi vil kontinuerlig oppdatere www.skagerraksparebank.no,  med relevant informasjon for deg som er kunde i Larvikbanken i dag.  Vi gleder oss til å ha deg med videre på en spennende utviklingsreise i Vestfold og Telemark.

Har du innskudd over to millioner kroner?

Omfanget av innskuddsgarantien som er stilt av Bankenes sikringsfond kan påvirkes for kunder som ved gjennomføring av sammenslåingen har innskudd i flere av de tre bankene som samlet overskrider to millioner kroner. Kunder som får omfanget av sin innskuddsgaranti påvirket vil bli kontaktet særskilt etter at sammenslåingen er gjennomført. Mer informasjon blir sendt pr nettpost.

Har du noen spørsmål, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne!