I nye Skagerrak Sparebank er det en ledergruppe bestående av ni personer. Dagens banksjef i Skagerrak Sparebank, Jan Kleppe, blir også øverste leder i den nye banken. Under følger hele den nye ledergruppen. 

Ledergruppen

 Jan Kleppe (adm. dir)  Skagerrak Sparebank 
 Joachim Steinsett (viseadm. dir)   Larvikbanken
 Børre Grovan (økonomi og adm)   Andebu Sparebank
 Jan Erling Kvisvik (marked/kommunikasjon)  Larvikbanken
 Siw Mediaas (HR)   Skagerrak Sparebank
 Anita Ekeberg Gibbons (PM)  Larvikbanken
 Joakim Fjellvang Hanssen (BM)  Skagerrak Sparebank
 Pål Fredrik Andersen (dagligbank)  Skagerrak Sparebank
 Bjørnar Skatvedt (risk og compliance)    Andebu Sparebank

Styremedlemmer

Styret i banken består av ni medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen. Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner to medlemmer hver. Under følger hele den nye styret:

 Are Støen Stokstad (styreleder)   Larvikbanken
 Roy Vike Vardheim (nestleder)  Skagerrak Sarebank
 Ingrid Knotten Haugberg  Andebu Sparebank
 Linn Therese Bekken  Andebu Sparebank
 Astri Ellegård-Jacobsen  Skagerrak Sparebank
 Roy Thomas Johannessen  Larvikbanken
 Erik Klausen   Eksternt styremedlem
 Morten Bryne  Hovedtillitsvalgt Larvikbanken
 Kjersti Røneid Larsen  Hovedtillitsvalgt Skagerrak Sparebank
 Jon-Henrik Grindlia  - varamedlem   Hovedtillitsvalgt Andebu Sparebank

 

Generalforsamlingen i den nye banken skal bestå av 24 medlemmer. Ni medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. Seks medlemmer velges av og blant de ansatte og ni medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbeviseiere.  

Generalforsamlingens medlemmer

Ved første gangs valg er det forstanderskap/generalforsamling som utpeker medlemmer. Under følger hele den nye generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer
Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder) Andebu Bjarne Sommerstad Andebu
Grunde Olsen  Skagerrak
Magnar Kleiven Skagerrak
Kari Waag Skagerrak
Lene Marie Naper - Helgestad Skagerrak
Hilde Sannerholt Larvik
Berit Heide Larvik
Sigmund Foldvik Larvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer
Jon Guste Pedersen Skagerrak stiftelsen
Steinar Amsrud Larvik stiftelsen
John Henry Bråvold Andebu stiftelsen
Sigbjørn Myhre Andebu øvrige
Elisabeth Møyland Halum Andebu øvrige
Halvor Vinje Skagerrak øvrige Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder) Skagerrak øvrige Roy Lundquist Skagerrak øvrige Dag Haagensen Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer
Siri Kristiansen Andebu 
Torild Larsen Andebu 
Kristina Aastad Skagerrak  
Stig Gürrich Skagerrak  
Nina Fevik Larvik 
Frode Solvang Hagen Larvik