"Dette er en milepæl i bankens historie", sa Trygve Jacobsen i sin tale. "Larvikbanken har eksistert i mer enn 100 år, og vi ser viktigheten av å bygge banken videre basert på et langsiktig perspektiv". 

Alle ansatte var tilstede da snoren ble klippet, og entusiasmen er stor for å kunne tilby Larvikbankens konsept i Tønsberg. Vi har stor tro på at folk ønsker en bank hvor det er mennesker man kan snakke med. Personlig rådgivning og god tilgjengelighet betyr mye for mange, og vi ønsker å være et godt alternativ til de store kjede-bankene.

Det nye rådgivningskontoret er plassert i Møllegaten 8 i Tønsberg sentrum, og om ikke så lenge kommer Aktiv Eiendomsmegling til å flytte inn i det samme bygget.