Styrende organer

Larvikbanken er en av de få gjenværende selvstendige banker i Vestfold. Alle avgjørelser som vedrører drift tas lokalt av bankens generalforsamling og styre. Generalforsamlingen og styret består utelukkende av personer som har tilhold eller virke i Larvik kommune. Bankens øverste organ er generalforsamlingen som bl.a. godkjennner bankens regnskap, godkjenner vedtektsendringer, velger kontrollkomite, revisor, styre o.l. Årlig velges det medlemmer til bankens generalforsamling blant bankens innskytere (kunder) og ansatte etter bestemte regler. I tillegg er kommunens ordfører representert. Bankens styre har mer løpende kontroll med bankens daglige drift, og er blant annet engasjert i regnskapsoppfølging, lånesaker, prinsipielle avgjørelse o.l. Medlemmer til styret velges av generalforsamlingen etter forslag fra egen valgkomité. Pr. dato har bankens generalforsamling og styre følgende sammensetning:

Generalforsamling

Larvikbankens generalforsamling består av:

Innskytervalgte   Kommunevalgte   Ansatte
Bjørn Walle (leder)   Ordfører Erik Bringedal   Dina Beate Støen Ringdal
Tonje Tanum     Tom Melby Abrahamsen
Inger Marie Otterdal       Nina Fevik
Bjørn Sandmæl     Frode Solvang Hagen
Silje Marie L. Norris    
Silje Sørlie Holhjem    
Ida Helene R. Johansen    
Karolina Maria Smreczak        
Olav Rønneberg        
Berit Heide        
Sigmund G. Foldvik
       
Hilde Sannerholt        
         
Varamedlemmer   Varamedlemmer   Varamedlemmer
Tony Lund Tjelle
   Varaordfører Rune Høiseth   Kari Bakke Nyquist
Camilla Haugene     Johan Harris-Christensen
Brit A. Stensgaard
   
Ståle Boye
       

Styre

Larvikbankens styre består av:

Are Stokstad, leder
Roy-Thomas Johannessen, nestleder
Merete Lindhjem
Tanja Klæbo Schumacher

Morten Bryne, ansattes representant
Kamilla Strand, ansattes observatør

Tonje Tanum, varamedlem
Øystein Næss, varamedlem

Kamilla Strand, ansattes vararepresentant
Bjarne Steen, ansattes varaobservatør