Priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser og betingelser

Røtter - fordelsprogrammet for deg mellom 18 og 33 år

Smålån - priser

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Betaling - priser og betingelser

Kredittkort - priser

Sparing - priser og betingelser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrifter, lag og foreninger - priser og betingelser

Øvrige priser

Betingelser på finansiering, innskudd, leasing og forsikring avhenger av bedriftens økonomi og type virksomhet.
Kontakt oss for tilbud!

Tlf. 33 11 28 00   post@larvikbanken.no

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen