Den norske aksjeporteføljen hadde i november måned en avkastning på 3,05 %. Resultatet er 0,10 % bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 2,95 %. Det norske fondet er 2,10 % foran sin referanseindeks hittil i år.

Makro

November var en god måned i aksjemarkedene generelt. Lange renter i USA falt markant fra om lag 4,9 % til 4,25 %. Dette har løftet de fleste markedene, men spesielt aksjer med høye multipler og rentefølsomme aksjer som innen eiendomssektoren. Markedets tro på at sentralbankene skal få til en myk landing med fallende inflasjon uten stor nedgang i økonomisk vekst og arbeidsledighet har økt.

Oljeprisen har hatt en svak utvikling gjennom måneden med frykt for etterspørselen som følge av lavere økonomisk aktivitet. Opec møtet 30. november resulterte i enighet om ytterligere kutt, men markedet er usikkert på etterlevelsen av disse og kartellets evne til å stå samlet.

Norge porteføljen

I det norske markedet var det oppkjøpet av Adevinta som dominerte nyhetsbildet. Budet kom fra Privat Equity selskapene Blackstone og Permira på 115 kroner per aksje, hvilket sendte aksjen opp 14 % i november måned. Schibsted – som eier ca 30 % av Adevinta – vil selge aksjer for 25 milliarder kroner dersom budet går igjennom, og sitter da igjen med Adevinta aksjer til en verdi av 17 milliarder kroner. Dette var et verdiinnbringende bud for Schibsted og aksjen endte opp over 20 % i november måned. Gjenværende midler etter salget av Adevinta aksjer er ventet å bli distribuert til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer.

Sjømatselskapene på Oslo Børs rapporterte også sine tredjekvartalstall i november. Verdt å trekke frem her var Salmar som slo forventningene klart med svært god drift og mindre biologiske problemer enn konkurrentene. Sjømatsektoren bidro også positivt i måneden, mens utviklingen innen olje og råvarer var negativ.

Viktigste bidragsytere for Eika Norge

Positive bidragsytere

  • Schibsted ASA – B 20,44 %
  • Advevinta ASA 14,01 %
  • Salmar ASA 12,06 %

Negative bidragsytere

  • AKA BP ASA - 1,53 %
  • VAR Energi ASA - 4,58 %
  • TGS Nopec Geophysical Co – 8,40 %

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.