Aktiv - vår eiendomsmegler

Gjennom vårt samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling kan vi hjelpe deg gjennom hele boligreisen, og bidra til at prosessen blir trygg og enkel for deg.
  • Personlig rådgivning gjennom hele prosessen med kjøp og salg
  • Tett samarbeid mellom eiendomsmegler og bank
  • Lokal kunnskap i alle ledd

Ønsker du å bli kontaktet av en av våre eiendomsmeglere?

Du vil bli kontaktet av en eiendomsmegler innen kl. 12:00 neste virkedag.

Vennligst fyll ut navn
Vennligst fyll ut adresse
Vennligst skriv inn et gyldig postnummer
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer eller e-postadresse

Valget er ditt

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være fritt. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f. eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).