Innskytervalget til forstanderskapet i Larvikbanken foregår i perioden frem til og med 16. mars kl. 15:30. Vedlagt finner du en kort presentasjon av kandidatene som stiller til valg. Stemmeberettigede (kunder over 18 år) kan avgi stemme via mobil eller i bankens lokaler. Mobilstemmer kan gis etter at man har mottatt en SMS fra banken. Papirstemmer avgis i banken 15. og 16. mars.
 
 

Bente Fredriksen

Bente Fredriksen, 55 år


Yrke: Salg/service. Fritidssysler: Familie, venner, hus og hjem, og utviklingen i Larvik by. Jeg mener Larvikbanken, lokalbanken, er viktig da en får en nær relasjon til banken. Banken engasjerer seg i lokalsamfunnet, og er mer personlig enn mange andre banker, man er ikke bare et nummer i rekka. For meg personlig er Larvikbanken en veldig viktig del. Den har stått ved min side og alltid hjulpet/rådført meg når “store” eller små økonomiske avgjørelser skal tas.

 

Berit Heide

Berit Heide, 55 år


Utdannet jurist og jobber som advokat i egen virksomhet i Larvik. Jeg liker friluftsliv i skog og mark både sommer og vinter. Jeg er glad i bøker og medlem av en bokklubb. Jeg mener lokalbanken er viktig på grunn av dens lokale forankring. Det gir banken god kunnskap om lokal næringsvirksomhet, boligbygging, idretts- og kulturvirksomhet som kommer kundene til gode. Det gjør kommunikasjonen enklere og beslutningsveiene kortere.

 

Birgitte Gulla Løken

Birgitte Gulla Løken, 48 år


Selvstendig næringsdrivende. Utdannet Diplomøkonom. Gift, tre barn. Bor i Nevlunghavn. Politisk engasjert. Hjertesaker; byutvikling og gode oppvekstvilkår for barn. For meg er det viktig med en bank som har lokal forankring - slik Larvikbanken har. Når jeg kontakter banken vet de ansatte hvem jeg er. 

Bjørn Walle

Bjørn Walle, 66 år

Min bakgrunn er utdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Jeg er født og oppvokst i Larvik og var kunde i Brunlanesbanken i mange år. Jobbet 15 år i fylkeskommunen, hvorav fem år som sykehussjef og deretter fem år som fylkesrådmann. Forlot det offentlige i 1993, og jobbet som banksjef i Sparebanken Nor i Larvik i fem år, Deretter var jeg regiondirektør og konserndirektør i samme bank fram til 2003. Da jeg begynte som konserndirektør i Gjensidige forsikring. Der var jeg fram til fratreden i 2012. Jeg er gift, har to voksne barn og fire barnebarn. Jeg er generelt samfunnsinteressert; har vært leder i Larvik næringsforening og innehar noen styreverv i bedrifter i Larvik. Jeg har båt, er glad i krabbe og hummerfiske, og en jakttur med hunden på høstparten er heller ikke å forakte. Og viktigst av alt; fotballkamper med mine barnebarn. Lokalbanken styrker byens utvikling gjennom å beholde og utvikle kompetansearbeidsplasser. De følger ikke hovedstrømmen med sentralisering, det er i seg selv et krevende valg - og de tar vare på sparebankenes opprinnelige misjon – å utvikle seg sammen med og i nærheten av det lokalsamfunnet de skal betjene. Bank handler mye om mennesker man har tillit til.

 

Brit Andersen Stensgaard

Brit Andersen Stensgaard, 51 år

Jeg er gift og bor i Stavern. Av yrke er jeg spesialsykepleier, og har siden 2012 drevet Løktørka AS, Mat ut av huset, ved siden av annen jobb. På fritiden er jeg sterkt engasjert i korpsbevegelsen - jeg spiller altsaksofon og er leder i Stavern-Agnes Musikkorps. Jeg er også en av tre jenter i Larvik Storband. Det er jeg kry av! De siste årene har vi lagt ned mye tid og engasjement for å gjenoppbygge skolekorpset i Stavern, og det begynner nå å bære frukter i form av god rekruttering og nye medlemmer. Jeg mener lokalbanken er svært viktig for lokalsamfunnet ved at den bidrar med «kortreiste» tjenester, god kunnskap om kundene og nærhet - i tillegg til at Larvikbanken gir økonomiske gaver til lag og foreninger via gavefond og andre tildelinger til personer som utmerker seg i Larvik kommune!

 

Carsten Holt

Carsten Holt, 38 år


Er fra Hvarnes og er oppvokst på gård. Eier og arbeider for Brian Hansen EFTF AS. På fritiden er jeg opptatt av og engasjert i nærmiljøet - har verv i Hvarnes Ungdomslag. Ellers er jeg glad i friluftsliv, og bruker skogen til både trening, jakt og rekreasjon. Larvikbanken er veldig viktig syntes jeg. Det betyr mye å ha en bank som kjenner de lokale utfordringene, ser mulighetene og er med å skape de gode løsningene.

 

Cathrine Bengtson

Cathrine Bengtson, 36 år

 
Jeg bor i Tjølling sammen med kjæresten min, André, og Jenny på 9 år. Til daglig jobber jeg på Stiftelsen Studio Nille som kontoransatt og danseinstruktør, noe jeg trives veldig godt med. I tillegg jobber jeg som freelance koreograf og sanger på forskjellige eventer. På fritiden elsker jeg å reise til sol og sommer. Det jeg liker best ved å ha en lokal bank som Larvikbanken, er at vi fysisk kan gå inn i banken og prate med mennesker face to face. Også synes jeg at støtten de gir til bl.a lokale lag og foreninger er helt super. 

 

Cecilie Jacobsen Yri

Cecilie Jacobsen Yri, 41 år

Jeg 42 år, gift og har 2 barn. Jobber som COO hos SystemPartner i Sandefjord. Hvorfor er lokalbanken viktig? Forståelsen og kjennskapet til næringslivet og lokalmiljøet gjør en lokalbank til en unik samarbeidspartner.

 

Cecilie Johannesen Løberg

Cecilie Johannesen Løberg, 34 år

Yrke: Trafikklærer. Driver egen Trafikkskole med ektemann. Fullt opp med jobb og familie:-) To små barn, som fyller gledelig opp all fritiden;-) Mener Lokalbanken er viktig for å bevare det personlige forholdet mellom kunde og bank/rådgiver. Det er lett å bli en dråpe i et stort hav ved større bankforhold.

 

Elise Rimstad Wallin

Elise Rimstad Wallin, 21 år


Student, er inne i siste semester av en bachelor i fysisk aktivitet og helseutvikling i England. Er interessert i trening og fysisk aktivitet. Jeg mener det er viktig for et nærmiljø med en lokalbank. En lokalbank er nærmere kunden, og forholdene er mindre; dette er noe som skaper gode relasjoner mellom kunde og bank.

 

Endre Tanggaard

Endre Tanggard, 55 år

Jobber som rådgiver på byggesaksavdelingen i Larvik kommune, der arbeidsoppgavene er i hovedsak saksbehandling vedr. «byggverk i grunn». Fritiden bruker jeg til å følge opp min datter som driver med håndball og hest. Jeg er med også med i drivergruppen i « Tvisteins Venner» (oppussing av fyret for utleie til allmennheten) Lokalbanken er viktig når det gjelder nærhet og tilgjengelighet. Banken kjenner kundene og vet hvor de kommer fra - det skaper tillit. Lokalbanken er særlig for små lokale bedrifter.

 

Gunnar Refsdal

Gunnar Refsdal, 49 år


Daglig leder i Norsk Byggservice AS. Fritidssysler: En ivrig fuglejeger med stående fuglehund. Båt, sjøliv og fiske året rundt. Musikk. Engasjementer: Styreverv i noen mindre bedrifter.  En lokalbank er viktig fordi den har kjennskap til lokalmiljøet og menneskene som bor der. Det kan tas raske beslutninger, som dermed kan bli viktig både for banken og kunden. En lokalbank med engasjement for befolkningen er med på å videreutvikle byen og nærmiljøet, og dermed ta de rette valgene sammen med kunden.

 

Heifaa Hamza

Heifaa Hamza, 18 år

Jeg vil beskrive meg selv som en selvstendig, kreativ person med et bredt synspunkt på samfunnet og livet til unge. Jeg tar utdanning ved Thor Heyerdahl vgs., hvor jeg nå fullfører Påbygg for å få generell studiekompetanse for å studere videre. Jeg jobber på Plantasjen Larvik Øya, og har jobbet frivillig ved å hjelpe flyktninger i Lesvos. Lokalbanken er viktig for meg fordi det skaper mer trygghet og god relasjon mellom banken og kundene. For meg har banken alltid vært hjelpsomme og tilgjengelige, og dermed har jeg fått stor tillit til dem som min bank. 

 

Herman Sannerholt

Herman Sannerholt, 20 år

Studerer Økonomi og Ledelse på Handelshøyskolen BI i Oslo. Har gjennom flere år vært engasjert i politikken i Vestfold og i elevdemokratiet i Larvik. Har de siste årene innehatt flere styreverv. Ønsker å være med å bidra til at Larvikbanken opprettholder sin status som en lokal støttespiller og samfunnsaktør. Jeg ønsker å bidra til at Larvikbanken fortsetter å være en attraktiv bank også for den neste generasjonen kunder. For et samfunn som Larvik er det viktig med en lokalbank som har kjennskap til sine kunder og som tar et samfunnsansvar i lokalsamfunnet.

 

Inger Svensson

Inger Svensson, 53 år

Jeg er autorisert regnskapsfører og revisor med interesse og engasjement for byen vår, Larvik. Her har vi flotte naturgitte omgivelser for aktiviteter ved både hav, sjø, skog og fjell men også masse kulturtilbud. Og da er det viktig at vi også har en bank som er lokal. Som eneste bank i Larvik betaler faktisk Larvikbanken skatt til Larvik - og det kommer jo oss alle til gode.:)

 

Jørgen Lysnes

Jørgen Lysnes, 28 år

Jeg er daglig leder i UTD Reklameprodusenten. To små barn. Hverdagen min består i mye jobb, og på fritiden elsker jeg båtlivet og snowboardkjøring. For meg er det å være kunde i en lokalbank ekstremt viktig både privat og næring, her møter jeg rådgivere med genuin interesse for faget og det personlige. En lokalbank kan være mer «hands on» på søknader og ta beslutninger raskt på huset. Det skapes også relasjoner, tillit og lojalitet begge veier som skaper et unikt kundeforhold. En lokalbank er også en sterk ressurs for byen vår, det støtter oppunder organisasjoner, klubber, utvikling og mennesker. Jeg heier på en lokalbank i dag og i fremtiden.

 

Jørgen Samuelsen

Jørgen Samuelsen, 35 år


Jeg jobber som advokat i Larvik ved Advokatfellesskapet Torget 1. Før dette har jeg bl.a. jobbet innen forsikring. Er medlem i LarvikBY og LNF. Fritiden går hovedsakelig med til alminnelige sysler som småbarnsfar, men jeg forsøker også å trene, spille golf mm. Jeg mener det er viktig å ha en lokalbank som Larvikbanken, med tilhørighet, kunnskap om lokalbefolkningen og lokalt næringsliv, engasjement og forpliktelser i Larvik. Samtidig må banken kunne tilby konkurransedyktige vilkår. Jeg benytter meg selv av bankens tjenester. Dersom jeg velges inn i forstanderskapet vil jeg jobbe for at banken fortsatt utvikler seg til det beste for kundene.

 

Olav Rønneberg

Olav Rønneberg, 45 år


Jeg er gift med Gina og jobber som markedsmedarbeider i NAV Larvik. På fritiden arrangerer jeg quiz, og er engasjert i Larvik håndballklubb. Jeg prøver å gå en topptur til Salsås minst en gang i uka, og nyter ellers det gode liv i Larvik. Lokalbanken er banken du kjenner, banken du er på fornavn med. I lokalbanken vet du at du får gode råd, du vet du får gode betingelser, du vet at de ansatte er kompetente og til å stole på. Med deltagelse og engasjement bidrar lokalbanken til lokal begeistring og stolthet.

 

Sigmund Gunnar FOldvik

Sigmund Gunnar Foldvik, 46 år

Daglig leder/eier av Foldvik familiepark. Mer informasjon kommer.

 

Silje Marie Ljosland Norris

Silje Marie Ljosland Norris, 36 år


Utdannet optiker ved Høgskolen i Sørøst-Norge, uteksaminert 2007. Fra Larvik, Langestrand, har hele tiden vært innstilt på å bo i Larvik. Har bodd utenbys i åtte år - det gav ikke mersmak. Larvik er best! Tidligere aktiv svømmer i Larvik svømmeklubb, og har i ettertid vært trener for klubben. For noen år tilbake ble jeg introdusert for Larvik Kampsport og Fitnesskick; utrolig gøy, og jeg føler meg igjen som en aktiv idrettsutøver. Jeg har hund og er ivrig bruker av blåmerka løyper. Lokalbanken er viktig for meg fordi jeg setter pris på menneskelig kontakt og god service.

 

Søren Oscar Hellenes

(Søren) Oscar Hellenes, 24 år


Jeg har utdannelse i Økonomi og Administrasjon fra Norges Handelshøyskole. Nå er jeg grunnlegger og daglig leder for LOTEL og Key Butler som håndterer det praktiske med Airbnb og boligdeling i Oslo, Bergen, Trondheim, København, Stockholm og Amsterdam. Selskapet har 8 fulltidsansatte i administrasjonen, millionomsetning og millioninvesteringer fra bl.a. Petter Stordalen, Innovasjon Norge og to tidligere topper i konsulenthuset McKinsey. Jeg har vært engasjert i politikk og Ungt Entreprenørskap som Norges Mester i Ungdomsbedrift. Jeg er engasjert i samfunnsdebatten om digitalisering og deling i bl.a. de største norske avisene og NRK Debatten. Oppstartsmiljøet i Norge og Danmark spesielt kan bidra til å gi unik innsikt. Lokalbanker har alltid spilt en viktig rolle i fremdrift, som nå blir utfordret av digitalisering. Jeg vil bidra til å gjenskape lokalbankenes verdifulle rolle for fremtiden med nye idéer. 

 

Thomas Larsen Otterdal

Thomas Larsen Otterdal, 20 år


Jeg har utdanning innen medier og kommunikasjon, og har drevet filmproduksjonsselskapet Indielux AS siden 2015 sammen med Caroline Louise Østevik. Jeg arbeider til daglig som regissør og manusforfatter i selskapet. Jeg mener at en lokal bank er viktig for å oppnå effektiv og personlig kommunikasjonen mellom kunde og bank. Samtidig kan banken være en god sparringpartner for både gründere og etablerte bedrifter.

 

Thorbjørn Andreas Abrahamsen

Thorbjørn Andreas Abrahamsen, 53 år


Jeg driver Slakter Abrahamsen. Fritiden bruker jeg mye ute på sykkel, jakt og padling. Jeg liker å være ute. Mener det er viktig med en bank vi kan "prate" med, og som en har et personlig forhold til (akkurat som i min bedrift), samtidig som det er en hyggelig og "flink" bank.

 

Øivind Holm Olsen

Øivind Holm Olsen, 56 år

Daglig leder og eier av Vestfold-Brannteknikk a/s. Har hatt Larvik Håndballklubb som fulltidsengasjement siste 15 år. Har nå trappet ned og kan bruke mine 33 års erfaring fra næringslivet på andre ting. En lokalbank er som i navnet, treffe mennesker når du har behov.