Innskytervalget til forstanderskapet i Larvikbanken foregår i perioden frem til og med 15. mars kl. 15:30. Vedlagt finner du en kort presentasjon av kandidatene som stiller til valg. Innskytere som er over 18 år, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, har stemmerett. Mobilstemmer kan gis etter at man har mottatt en SMS fra banken. Papirstemmer avgis i banken 14. og 15. mars.
 

Cathrine Bengtson

Bengtson, Cathrine - 37 år

Jeg bor i Tjølling sammen med kjæresten min, André, og Jenny på 10 år. Til daglig jobber jeg på Stiftelsen Studio Nille som kontoransatt og danseinstruktør, noe jeg trives veldig godt med. I tillegg jobber jeg som freelance koreograf og sanger på forskjellige eventer. På fritiden elsker jeg å reise til sol og sommer. Det jeg liker best ved å ha en lokal bank som Larvikbanken, er at vi fysisk kan gå inn i banken og prate med mennesker face to face. Også synes jeg at støtten de gir til bl.a lokale lag og foreninger er helt super. 

 
Heifaa Hamza

Hamza, Heifaa - 20 år

Mitt navn er Heifaa Hamza og er 20 år fra Larvik. For øyeblikket studerer jeg personlig trener i Bali, og på fritiden liker jeg å være sosial og kreativ. Jeg hjelper til der jeg kan når det gjelder lokale arrangementer som Stavernfestivalen, men også flyktninger som trenger en hjelpende hånd. Personlig synes jeg at Larvikbanken skaper trygghet og god relasjon mellom banken og kundene. Her er de hjelpsomme og tilgjengelige, og dermed har jeg fått stor tillit til dem.

 

Ole Kristian Kongelf Hansejordet

Hansejordet, Ole Kristian Kongelf - 26 år

Jeg er markedssjef i Høyt & Lavt Klatreparker. Oppvokst på gård i det som nå må kalles øvre Larvik, Svarstad. Bosatte meg for noe år siden i Larvik og trives med variasjonen fra sjø hjemme til tretoppene på jobb. Har en aktiv hverdag som blir brukt på turer i både inn- og utland, gjerne med et ski i bagasjen. For meg er en lokalbank som Larvikbanken et sted med kunnskap, tilhørighet og engasjement ovenfor lokalbefolkningen. Det skal være en bank som støtter oppunder det lokale næringslivet og bryr seg om hele kommunen. Jeg ønsker at Larvikbanken skal være en bank utover Larvik By, fra Skjerven i nord til Nevlunghavn i sør. Larvikbanken skal være et kjent ansikt å gå til og kundene skal føle seg sett. Jeg ønsker at flere skal gjøre som meg, foretrekke og velge det lokale.   

 

Søren Oscar Hellenes
 

Hellenes, (Søren) Oscar - 25 år

Jeg har utdannelse i Økonomi og Administrasjon fra Norges Handelshøyskole. Nå er jeg grunnlegger og daglig leder for LOTEL og Key Butler som håndterer det praktiske med Airbnb og boligdeling i Skandinavia. Jeg har vært engasjert i politikk, Ungt Entreprenørskap som norgesmester i Ungdomsbedrift og i samfunnsdebatten om digitalisering og deling. Jeg er glad i å gå på ski, trene, reise, lage mat og tilbringe tid med familie og venner. Lokalbanker har alltid spilt en viktig rolle i fremdrift, som nå blir utfordret av digitalisering. Jeg vil bidra til å forsøke å gjenskape lokalbankenes verdifulle rolle for fremtiden med nye idéer.   

 

Inger Hjortland
 

Hjortland, Inger Margrethe - 46 år

Virksomhetsleder,  Larvik læringssenter. Jeg er utdannet adjunkt og har i den senere tid tatt videreutdanning i flere fag, blant annet ledelse. Min jobb de siste årene innebærer bl.a. økonomiansvar og personalansvar for en virksomhet med ca. 70 ansatte, organisering av prosjekter og prosjektfinansiering samt et bredt samarbeid med statlige og kommunale instanser i utvikling av tjenester innenfor fagområdet. Jeg er gift og har to barn. Jeg liker godt å gå turer i Larviksdistriktet, er håndballinteressert og spiller golf. For meg har det alltid vært viktig å ha en lokalbank som man kan kontakte direkte, og hvor man har fått mulighet til rask og god hjelp. Den senere tid har også Larvikbanken engasjert seg sterkt i lokalsamfunnet og bidratt både med priser, støtte og arrangementer. Dette ser jeg på som svært viktig.

 

Carsten Holt

Holt, Carsten - 39 år


Er fra Hvarnes og er oppvokst på gård. Eier og arbeider for Brian Hansen EFTF AS. På fritiden er jeg opptatt av og engasjert i nærmiljøet - har verv i Hvarnes Ungdomslag. Ellers er jeg glad i friluftsliv, og bruker skogen til både trening, jakt og rekreasjon. Larvikbanken er veldig viktig syntes jeg. Det betyr mye å ha en bank som kjenner de lokale utfordringene, ser mulighetene og er med å skape de gode løsningene.

 

Lars Ueland Kobro

Kobro, Lars Ueland - 56 år

Jeg er en samfunnsforsker, 56 år, ansatt på Høgskolen i Sørøst-Norge. Der jobber jeg med entreprenørskap og innovasjon, spesielt knyttet til velferdsstatens utfordringer. Jeg er larvikspatriot med barndomshjem i Rombergbakken, oppvokst i «Byskauen» og med bolig på Tveteneåsen. Jeg er far til tre voksne barn og bestefar til en; to i løpet av vinteren. Jeg har derfor både et profesjonelt og et personlig forhold til lokalsamfunnsutvikling. Jeg mener at oppskriften for attraktiv stedsutvikling er samskaping. Det betyr at gode krefter fra frivilligheten, offentlig sektor, gründere og entreprenører, privatpersoner, politikere, næringsliv og finanssektor, må jobbe sammen. Det må skje med tillit til hverandres forskjellighet.  Larvikbanken har naturligvis en viktig rolle i finansiering av utviklingen, men jeg tror lokalbanken også kan spille en rolle som fasilitator. En fasilitator bygger broer og knytter personer og miljøer sammen, det trenger vi mer av i Larvikssamfunnet. Larvikbanken har en viktig rolle å spille!

 
Cecilie Johannesen Løberg

Løberg, Cecilie Johannesen - 35 år

Yrke: Trafikklærer. Driver egen Trafikkskole med ektemann. Fullt opp med jobb og familie:-) To små barn, som fyller gledelig opp all fritiden;-) Mener Lokalbanken er viktig for å bevare det personlige forholdet mellom kunde og bank/rådgiver. Det er lett å bli en dråpe i et stort hav ved større bankforhold.
 

Nille Ludvigsen

Ludvigsen, Nille - 57 år

Jobber i dag som regnskapsfører ved Tjølling Regnskap SA, med ansvarsområde lønn. Har tidligere jobbet 20 år i først Brunlanes Sparebank - deretter Larvikbanken, Brunlanes Sparebank og jeg ser klart viktigheten i en lokalt forankret Sparebank. Noe vi alle ansatte i sin tid brant veldig for, og som har vist seg å være en riktig beslutning. Larvik setter pris på nærhet og lokalkunnskap. Bor fortsatt på Østby i Tjølling, gift, to barn, svigerdatter og to barnebarn som alle betyr mye for meg. Aktiv med trening, trommekorps, båt og friluftsliv.

 

Jørgen Lysnes
 
Lysnes, Jørgen - 29 år

Jeg er daglig leder i UTD Reklameprodusenten. To små barn. Hverdagen min består i mye jobb, og på fritiden elsker jeg båtlivet og snowboardkjøring. For meg er det å være kunde i en lokalbank ekstremt viktig både privat og næring, her møter jeg rådgivere med genuin interesse for faget og det personlige. En lokalbank kan være mer «hands on» på søknader og ta beslutninger raskt på huset. Det skapes også relasjoner, tillit og lojalitet begge veier som skaper et unikt kundeforhold. En lokalbank er også en sterk ressurs for byen vår, det støtter oppunder organisasjoner, klubber, utvikling og mennesker. Jeg heier på en lokalbank i dag og i fremtiden.

 

Silje Marie Ljosland Norris
 
Norris, Silje Marie Ljosland - 37 år

Utdannet optiker ved Høgskolen i Sørøst-Norge, uteksaminert 2007. Fra Larvik, Langestrand, har hele tiden vært innstilt på å bo i Larvik. Har bodd utenbys i åtte år - det gav ikke mersmak. Larvik er best! Tidligere aktiv svømmer i Larvik svømmeklubb, og har i ettertid vært trener for klubben. For noen år tilbake ble jeg introdusert for Larvik Kampsport og Fitnesskick; utrolig gøy, og jeg føler meg igjen som en aktiv idrettsutøver. Jeg har hund og er ivrig bruker av blåmerka løyper. Lokalbanken er viktig for meg fordi jeg setter pris på menneskelig kontakt og god service.

 
Øivind Holm Olsen

Olsen, Øivind Holm - 57 år

Daglig leder og eier av Vestfold-Brannteknikk a/s. Har hatt Larvik Håndballklubb som fulltidsengasjement siste 15 år. Har nå trappet ned og kan bruke mine 34 års erfaring fra næringslivet på andre ting. En lokalbank er som i navnet, treffe mennesker når du har behov.

 

Thomas Larsen Otterdal

Otterdal, Thomas Larsen - 21 år


Jeg har utdanning innen medier og kommunikasjon, og har drevet filmproduksjonsselskapet Indielux AS siden 2015 sammen med Caroline Louise Østevik. Jeg arbeider til daglig som regissør og manusforfatter i selskapet. Jeg mener at en lokal bank er viktig for å oppnå effektiv og personlig kommunikasjonen mellom kunde og bank. Samtidig kan banken være en god sparringpartner for både gründere og etablerte bedrifter.


Jørgen Samuelsen

Samuelsen, Jørgen - 37 år


Jeg jobber som advokat i Larvik. Før dette har jeg bl.a. jobbet innen forsikring. Fritiden går hovedsakelig med til alminnelige sysler som småbarnsfar, men jeg forsøker også å trene, spille golf mm. Jeg mener det er viktig å ha en lokalbank som Larvikbanken, med kunnskap om lokalbefolkningen og det lokale næringslivet, samt at banken har engasjement og forpliktelser i Larvik. Samtidig må banken kunne tilby konkurransedyktige vilkår. Jeg benytter meg selv av bankens tjenester. Dersom jeg velges inn i forstanderskapet vil jeg jobbe for at banken fortsatt utvikler seg til det beste for kundene.
 
Herman Sannerholt

Sannerholt, Herman - 21 år

Studerer økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI i Oslo. Har gjennom flere år vært engasjert i politikken i Vestfold og i elevdemokratiet i Larvik. Har de siste årene innehatt flere sentrale styreverv i politikken i Vestfold. Jeg ønsker å være med å bidra til at Larvikbanken opprettholder sin status som en lokal støttespiller og samfunnsaktør.Jeg vil jobbe for til at Larvikbanken fortsetter å være en attraktiv bank også for den neste generasjonen kunder. For et sted som Larvik er det viktig med en lokalbank som har kjennskap til sine kunder og som tar et lokalt samfunnsansvar.
 

Brit Andersen Stensgaard
 
Stensgaard, Brit Andersen - 52 år

Jeg er gift og bor i Stavern. Av yrke er jeg spesialsykepleier, og har siden 2012 drevet Løktørka AS, Mat ut av huset, ved siden av annen jobb. På fritiden er jeg sterkt engasjert i korpsbevegelsen - jeg spiller altsaksofon og er leder i Stavern-Agnes Musikkorps. Jeg er også en av tre jenter i Larvik Storband. Det er jeg kry av! De siste årene har vi lagt ned mye tid og engasjement for å gjenoppbygge skolekorpset i Stavern, og det begynner nå å bære frukter i form av god rekruttering og nye medlemmer. Jeg mener lokalbanken er svært viktig for lokalsamfunnet ved at den bidrar med «kortreiste» tjenester, god kunnskap om kundene og nærhet - i tillegg til at Larvikbanken gir økonomiske gaver til lag og foreninger via gavefond og andre tildelinger til personer som utmerker seg i Larvik kommune!

 

Inger Svensson
 
Svensson, Inger - 54 år

Jeg er autorisert regnskapsfører og revisor med interesse og engasjement for byen vår, Larvik. Her har vi flotte naturgitte omgivelser for aktiviteter ved både hav, sjø, skog og fjell men også masse kulturtilbud. Og da er det viktig at vi også har en bank som er lokal. Som eneste bank i Larvik betaler faktisk Larvikbanken skatt til Larvik - og det kommer jo oss alle til gode.:)

 

Elise Rimstad Wallin
 
Wallin, Elise Rimstad - 22 år

Sykepleierstudent. Er interessert i trening og fysisk aktivitet. Jeg mener det er viktig for et nærmiljø med en lokalbank. En lokalbank er nærmere kunden, og forholdene er mindre; dette er noe som skaper gode relasjoner mellom kunde og bank.