Innskytervalget til forstanderskapet i Larvikbanken foregår i perioden frem til og med 14. mars kl. 15:30. Vedlagt finner du en kort presentasjon av kandidatene som stiller til valg. Innskytere som er over 18 år, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, har stemmerett. Mobilstemmer kan gis etter at man har mottatt en SMS fra banken. Papirstemmer avgis i banken 13. og 14. mars.
 

Anders_Moller

Anders Møller, 37 år

Styreleder og meddriver i Møller Håndverk AS (Malerfirma). Styreleder og driver av Møllers Eiendom AS, samt et par andre eiendomsbaserte selskaper. Samboer og har to små barn på 4 og 6.

 

Asle_Granerud

Asle Frantsvåg Granerud, 53 år

Adm. direktør i LABO. Lågendøl. Opptatt av laks, natur og friluftsliv.

 

Bente_Fredriksen

Bente Fredriksen, 57 år

Jeg har drevet med salg i hele mitt liv. Bor alene, har to voksne døtre og to små barnebarn. Jeg er medeier og styremedlem i Vestfold Oljesenter.

 

Birgitte_Gulla_Løken
 
Birgitte Gulla Løken, 50 år

Gift, 3 barn og bestemor til to vidunderlige gutter. Jeg jobber som prosjektleder i Grenland og er folkevalgt i Larvik kommune. Jeg brenner for by, og stedsutvikling og er svært opptatt av å ta vare på naturen i Larvik. 

 

Bjørn_Sandmæl
 

Bjørn Sandmæl, 62 år

Er utdannet sivilingeniør maskin fra NTNU – har jobbet med fabrikkledelse i ca 20 år og med rekruttering/bemanning i ca 16 år. Er gift med Wenche og vi har 3 barn sammen. Verv: Styremedlem i Stavernfestivalen og deltaker i mentorgruppe for grundere i Larvik. Er p.t. leder av Larvikbankens forstanderskap. Sitter i styret i Stavern Rotaryklubb. Interesser: Bobilturer spesielt i Norge. Naturinteressert. Bær- og sopplukking er en sterk lidenskap.

 

Elise_Rimstad_Wallin

Elise Rimstad Wallin, 24 år

Studerer sykepleie på Bakkenteigen. Ved siden av studier jobber jeg i hjemmesykepleien, og resten av tiden brukes stort sett til noe aktivt. For meg er det viktig med en lokalbank som Larvikbanken hvor man kan gå og fysisk møte menneskene som jobber der, samt at hjelpen er rask og god. Dessuten er støtten Larvikbanken gir lokalsamfunnet viktig for videre utvikling. Personlig har jeg kun gode erfaringer med Larvikbanken, og gleder meg til å se videre utvikling av det nye konseptet i Tønsberg. 

 

Herman_Sannerholt

Herman Sannerholt, 22 år

Studerer økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI i Oslo. Har gjennom flere år vært engasjert og hatt flere sentrale verv i politikken i Vestfold. Jeg ønsker å være med å bidra til at Larvikbanken opprettholder sin status som en lokal støttespiller og samfunnsaktør. Jeg vil jobbe for at Larvikbanken fortsetter å være en attraktiv bank også for den neste generasjonen kunder. For beboerne i Larvik er det viktig med en lokalbank som har kjennskap til sine kunder og som tar et lokalt samfunnsansvar.

 

Hilde_Sannerholt

Hilde Sannerholt, 50 år

Jeg bor på gård i Brunlanes og er sykepleier på Grevle Sykehjem. Har i tillegg allsidig yrkesbakgrunn og utdanning. Synger i «Rakkestuten Blandakor» og er tilknyttet ulike frivillige lag/foreninger. Har innehatt diverse styreverv og er samfunnsengasjert. Jeg er opptatt av gode oppvekst- og levekår for Larviks innbyggere. Lokale arbeidsplasser, boligetablering og gode nærmiljøer er viktig i et samfunn. Larvikbanken, med sin lokalkunnskap, er en viktig aktør for å få til dette og har vært et naturlig valg for meg både privat, i nærings- og i foreningssammenheng.

 

Joakim_Magnussen

Joakim Magnussen, 38 år

Er en aktiv trebarnsfar på 38 år som holder til på Nanset. Jeg har utdannelse innen økonomi og driver konsulentvirksomhet innen HMS / HR. Er fotballtrener og glad i å holde meg i form. Jeg benytter flere av bankens tjenester og mener det er viktig å ha en konkurransedyktig lokalbank med lokalt engasjement, personlig rådgivning og "kortreiste" beslutninger. Hvis jeg velges inn i forstanderskapet vil jeg jobbe for akkurat dette.

 

Jørgen_Lysnes

Jørgen Lysnes, 30 år

Mitt navn er Jørgen Lysnes, 30 år, jobber som prosjektleder i UTD Reklameprodusenten og er eier av UTD. Jeg har samboer og to barn i alder 8 og 3 år. Hverdagen min består i mye jobbing og på fritiden er det båtliv, skikjøring, familie og venner som er i fokus. Larvikbanken er for meg en svært viktig aktør både privat og i næring hvor jeg kan møte genuint interesserte rådgivere med interesse for faget og det personlige aspektet. Lokalbanken er mer «hands on» på søknader og kan ta beslutninger raskere på huset og sette seg dypere inn i både person og sak. Langvarige relasjoner, tillit og lojalitet i begge veier skaper et unikt kundeforhold jeg verdsetter høyt. En lokalbank som Larvikbanken er også en sterk ressurs for byen vår, det støtter oppunder organisasjoner, klubber, innovasjon, utvikling og mennesker. Jeg heier på en lokalbank i dag og i fremtiden og ønsker gjerne å være en bidragsyter for den videre reisen lokalbanken har.

 

Ole_Kristian_Kongelf_Hansejordet
 
Ole Kristian Kongelf Hansejordet, 27 år

Jeg er markedssjef i Høyt & Lavt Klatreparker. Oppvokst på gård i det som nå må kalles øvre Larvik, Svarstad. Bosatte meg for noe år siden i Larvik og trives med variasjonen fra sjø hjemme til tretoppene på jobb. Har en aktiv hverdag som blir brukt på turer i både inn- og utland, gjerne med et ski i bagasjen. For meg er en lokalbank som Larvikbanken et sted med kunnskap, tilhørighet og engasjement ovenfor lokalbefolkningen. Det skal være en bank som støtter oppunder det lokale næringslivet og bryr seg om hele kommunen. Jeg ønsker at Larvikbanken skal være en bank utover Larvik By, fra Skjerven i nord til Nevlunghavn i sør. Larvikbanken skal være et kjent ansikt å gå til og kundene skal føle seg sett. Jeg ønsker at flere skal gjøre som meg, foretrekke og velge det lokale.