Boligdagen finner sted på Kronprinstomta.

Mellom kl. 13:00 og 16:00 inviterer vi deg til å prøve om din nøkkel passer i låsen på lekehuset. Totalt 10 nøkler passer, og kl. 16:00 trekker vi en heldig vinner som får lekehuset hjemkjørt. De øvrige ni vinnerne får flotte trøstepremier. Har du ikke fått en nøkkel hjem i posten, får du en av oss når du kommer. 

Hjertelig velkommen!