Mennesker i vekst

Hjelp oss å finne kandidater til fire priser á kr. 50.000,-!

Larvikbanken har gleden av å invitere til en ny runde av "Mennesker i vekst". Vi ønsker med dette å synliggjøre og verdsette enkeltpersoner som har gjort noe spesielt for lokalsamfunnet innenfor Larviks kommunegrenser.