Larvikbanken er lovpålagt å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold, i hht. Hvitvaskingsloven. Vi er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

Hvilken type legitimasjon må forevises?

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold, er det viktig at du er legitimert riktig.

Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

  • Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass.
  • Dersom du ikke har pass, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon, som f.eks. førerkort.

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID, og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. Les mer om BankID.

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.