Rentenedsettelsen kommer etter at Norges Bank har satt ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent. Det påpekes at Larvikbanken ikke låner penger av Norges Bank til samme betingelser som styringsrenten. Den ekstraordinære situasjonen gjør markedet svært uforutsigbart, og dette gjør det vanskelig å fastsette langsiktig rente. Larvikbanken vet ikke med sikkerhet hva vi må betale for å låne penger i pengemarkedet fremover. Dette medfører at vi ikke kan sette ned renten like mye som Norges Banks reduksjon av styringsrenten.

Renter for bedriftskunder vil også bli justert.

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken etter påske om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån.

Innskuddsrenter endres fra 22. mai og informasjon gis i nettbank 27. mars.

Fullstendige prislister oppdateres innen 1. april.

Se også: