-På generelt grunnlag bør alle som har anledning spare litt hver måned. For det første handler det om å ha en buffer for uforutsette utgifter, men også å unngå å pådra seg dyr forbruksgjeld dersom noe uforutsett skulle inntreffe.

-Dernest er det liten tvil om at sparing til pensjon blir stadig viktigere. Folketrygden i Norge er under press, og antall eldre i samfunnet vil øke i årene som kommer. Dette innebærer at dersom man skal opprettholde den levestandarden man har i dag, må de aller fleste spare litt til pensjon hver måned. Hvor mye man sparer må selvsagt ses i sammenheng med hva det er rom for i hver enkelt sin økonomi og hvor lenge det er til man skal gå av med pensjon. Jo før man kommer i gang, jo bedre.

-Det finnes mange ulike former for sparing. Skal du spare til pensjon eller et annet langsiktig mål kan du godt spare i aksjefond. Men skal du ha penger til overs hvis f.eks vaskemaskinen ryker, er det mye smartere å sette pengene på en sparekonto. Selv om rentene ikke er så høye for tiden, vil pengene på konto være helt trygge. I aksjefond vil verdien av pengene svinge mer, men over tid gi en mulighet for høyere avkastning enn hvis man sparer på bankkonto. Det er også mulig å gjøre en kombinasjon av begge deler.

Heitmann råder alle til å være bevisst på sin egen økonomi relatert til livssituasjon. Noen har mye penger og kan med fordel plassere disse smart, slik at de får best mulig avkastning. Andre bør senke risikoen i tider som er mer turbulente, eller om de er avhengig av å frigjøre midlene innen kort tid.

Gode råd om sparing er gratis i Larvikbanken. Det samme gjelder samtalen med henblikk på en totalgjennomgang og planlegging av økonomien. -Mange takker meg i etterkant, forteller Heitmann. -Særlig når de både får kontroll over økonomien og klarer å spare til noe de ønsker seg. Hans siste oppfordring er ikke til å ta feil av; gjør noe med det mens du kan!