Styrene i bankene vil nå fremme forslag overfor bankenes respektive generalforsamling, forstanderskap og representantskap om sammenslåing av de tre bankene. Det tas sikte på å avholde møte i generalforsamling, forstanderskap og representantskap den 23. mars 2023.

Gjennomføring av sammenslåing er blant annet betinget av at representantskapet i Skagerrak Sparebank, generalforsamlingen i Larvikbanken og forstanderskapet i Andebu Sparebank treffer de nødvendige vedtak, at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring og ikke stiller vilkår som vesentlig endrer forutsetningene som bankene har lagt til grunn for fusjonsplanen, samt at Finansdepartementet gir skattefritak på vilkår som er akseptable for hver av sparebankene for eventuell gevinst ved overføringen av virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Larvikbanken og Andebu Sparebank til Skagerrak Sparebank.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. februar 2024.